List name Post address Description
Akkvisisjon akkvisisjon@lister.sikt.no E-postliste for faggruppen Akkvisisjon
Alma_ansvarlig alma_ansvarlig@lister.sikt.no Informasjonsliste for Alma-ansvarlige
Apa apa@lister.sikt.no Epostliste norsk APA referansestil
Arbeidsgruppe_oria arbeidsgruppe_oria@lister.sikt.no Epost-liste for arbeidsgruppen for Oria
Arbeidsgruppe.video arbeidsgruppe.video@lister.sikt.no
Autoteksting autoteksting@lister.sikt.no
Behandlingsansvarlige_bibsys_konsortiet behandlingsansvarlige_bibsys_konsortiet@lister.sikt.no
Bibliotekledere bibliotekledere@lister.sikt.no Adresseliste for ledere ved bibliotek som bruker BIBSYS Biblioteksystem
Biblioteksystem biblioteksystem@lister.sikt.no Informasjons- og diskusjonsliste for brukere av BIBSYS Biblioteksystem.
Brage_arbeidsgruppe brage_arbeidsgruppe@lister.sikt.no Informasjons- og diskusjonsliste for Bragekonsortiets arbeidsgruppe
Results per page: