List name Post address Description
Kunder_biblioteksystem kunder_biblioteksystem@lister.sikt.no Adresseliste for institusjoner som bruker BIBSYS Biblioteksystem
Kunder_brage kunder_brage@lister.sikt.no Adresseliste for Bragekonsortiet
Microdep microdep@lister.sikt.no
Nav-dev nav-dev@lister.sikt.no NAV (Network Administration Visualized) development discussions
Nav-users nav-users@lister.sikt.no NAV (Network Administration Visualized)
Nexlug nexlug@lister.sikt.no
NNG nng@lister.sikt.no Mail list for Nordic Networking Group
Ocre_community_skytjenester ocre_community_skytjenester@lister.sikt.no Skal brukes for kommunikasjon med brukere og rettighetshavere av/til rammeavtalen for skytjenester OCRE.
Ojs ojs@lister.sikt.no Kunder av OJS (Open Journal System)
Oria oria@lister.sikt.no Kontaktpersoner for Oria
Results per page: