List name Post address Description
Panopto-nordic-community panopto-nordic-community@lister.sikt.no
Pensum_styre pensum_styre@lister.sikt.no Liste for styret i Pensumlistekonsortiet
Pensum pensum@lister.sikt.no liste for pensumliste-konsortiet
Resourcemanagement resourcemanagement@lister.sikt.no Faggruppe for Resource Management i Alma
Sektor-bokmal-nynorsk-inspera sektor-bokmal-nynorsk-inspera@lister.sikt.no liten gruppe eksterne deltakere i sektoren, formål et spesifikt samarbeid med en leverandør.
Strategi2024 strategi2024@lister.sikt.no
Teams-community teams-community@lister.sikt.no For eksterne Teams Community-medlemmer
Zoom-community zoom-community@lister.sikt.no Liste for Zoom-kontakter og resurspersoner
Results per page: