Summary


Kontaktliste for superbrukere ved alle institusjoner som bruker Cristin

Dette er en kontaktliste til alle superbrukere ved Cristins brukerinstitusjoner.

Denne e-postlisten er ikke er betjent for innkommende henvendelser.

Har du informasjon om planlagt arbeid, eller har du spørsmål til Sikt om status på leveranser og pågående feil?

For å sikre sporbarhet og forsvarlig saksbehandling, ta kontakt med Sikt Servicesenter, førstelinje for både support og overvåking/drift. E-post : kontakt@sikt.no. Du mottar da automatisk en kvittering på henvendelsen.

To contact the list owners, use the following email address: cris-institusjoner-owner@lister.sikt.no

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.