Summary


Informasjons- og diskusjonsliste for prosjektet Nasjonalt vitenarkiv og for Brage

Denne e-postlista er for den nye tjenesten Cris/NVA som er under utvikling i prosjektet Nasjonalt vitenarkiv. I tillegg vil den også, så lenge det er relevant, brukes for tjenesten Brage. Den er både en kanal for formidling av informasjon, og for diskusjon mellom listas medlemmer.

5.3.2024 oppdaterte settings på listen slik at ikke alle kan sende svar til lista ved "reply"

To contact the list owners, use the following email address: elpub-owner@lister.sikt.no

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.